През периода 2003–2005 г., ние от РK АЯ, издадохме 20 броя от
"ФО – месечно списание за артистична фотография, класически и цифрови фотографски технологии, предпечатни процеси".

Запазихме онлайн част от анонсите на част от броевете, in memoriam.

За всякакви въпроси по темата - нашите координати.

2003 / бр 1

2003 / бр 2

2003 / бр 3

2003 / бр 4

2003 / бр 5

2003 / бр 6

2004 / бр 1

2004 / бр 2

2004 / бр 3

2004 / бр 4

2004 / бр 5

2004 / бр 6

2004 / бр 7-8

2004 / бр 9-10

2005 / бр 3-4